Categories

Zones

Actualitat

Pla d’acció 2022 – 2025 – Comerç, Artesania i Moda
Pla d’acció 2022 – 2025 – Comerç, Artesania i Moda
El comerç català, a més de ser un sector cabdal en termes econòmics i d’ocupació, representa un model que aposta per la proximitat, la cohesió social, la sostenibilitat i l’equilibri territorial. Un model, doncs, que cal
Keep Browsing
We have interesting articles for you.
Please, take a minute to check more news, tips and tricks from our blog.
See more posts