Categories

Zones

Protecció de Dades

1. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable : Agrupació del Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca Finalitat principal : Gestió dels usuaris i atenció de les vostres sol·licituds Legitimació : Consentiment de l’interessat Destinataris : Se cediran dades a tercers per obligació legal o amb previ consentiment. Drets : Accedir, Rectificar i Suprimir les Dades, així com altres drets, com s’explica a la Política de Protecció de dades – Informació Addicional.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (INFORMACIÓ ADDICIONAL)

Versió actualitzada al RGPD. 12/07/2018

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Identitat : Agrupació del Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca CIF : G64781610 Direcció Postal: Carrer Estatut, 5, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Telèfon : 610 619 771 Correu electrònic : info@acssab.com Contacte Delegat de Protecció de dades (DPD) : info@acssab.com

FINALITAT

Les dades recollides a través del lloc web són incorporades en fitxers dels quals l’empresa és titular per a les finalitats següents: – Gestionar la petició realitzada a través del lloc web ja sigui mitjançant formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès on line, o bé mitjançant una petició per correu electrònic. – Enviament de newsletters i alertes a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (com ara correu electrònic, notificacions web, SMS) i per via postal sobre notícies, articles, activitats, esdeveniments, concursos, que poden contenir informació comercial sobre productes, serveis , ofertes i promocions relacionades amb les activitats desenvolupades per l’empresa. En el cas de manifestar la seva negativa a futurs enviaments comercials, les seves dades (nom, cognom i correu electrònic) seran incloses al fitxer d’exclusió per tal d’evitar enviar informació no desitjada. – La gestió de reclutament i selecció de personal per ser ubicats en llocs determinats i manteniment de borsa de treball. – Canal Ètic. S’atendran les comunicacions rebudes a l’adreça de correu electrònic habilitat al lloc web de l’empresa, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia per reportar de bona fe. – Tractament de dades dusuaris de xarxes socials a través dels perfils corporatius. – Cookies pròpies i de tercers basades en preferències. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades als formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

LEGITIMACIÓ

– Interès legítim per al tractament de les vostres dades basat en la resposta a la vostra petició o sol·licitud d’informació o oferta. – Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials, comunicació dades a empreses filials, publicació dades associades a difusió d’activitats (esdeveniments, concursos)… Teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Els terminis de conservació de les vostres dades es determinen d’acord amb el compliment amb la legislació vigent, reglament i exigències normatives aplicables o, en qualsevol cas: – Usuaris que remeten sol·licituds i/o consultes: el temps necessari per atendre-les. – Comunicacions publicitàries, promocionals: En sol·licitar la baixa l’usuari, excepte les dades tractades al Registre d’Exclusió activitats comercials. – El període de conservació de les dades professionals del seu currículum, que puguin enviar a través dels mitjans habilitats per enviar-lo al lloc web serà de 5 anys, transcorreguts aquests es procedirà a la seva destrucció. Finalitzat el període establert o en el cas que sigui descartat en el procés de selecció actual les seves dades es mantindran emmagatzemades per a futures convocatòries sempre que comptem amb el seu consentiment, i en aquest cas és responsable de mantenir i enviar les seves dades actualitzades.

DESTINATARIS

– Les dades podran ser cedides en aquells casos en què així s’exigeixi legalment a les entitats públiques amb competència en la matèria. – Les dades professionals del vostre currículum podran ser comunicades a les empreses filials amb l’única finalitat d’ocupació sempre que comptem amb el vostre consentiment. – La gestió del lloc web comporta la contractació de prestadors de serveis que podran accedir a les vostres dades per poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. L’accés es durà a terme amb totes les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar i protegir la informació tal com s’ha regulat a través del contracte. Aquesta prestació no constitueix en cap moment una cessió de dades.

EXERCICI DE DRETS

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si lempresa està tractant les seves dades personals. Té dret a sol·licitar: – L’accés a les vostres dades personals. – La rectificació de les dades inexactes – La supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. – La limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. – Oposar-se al tractament de les vostres dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular. L’empresa deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. – Portabilitat de les vostres dades. – Té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es poden exercir directament o per mitjà de representant legal o voluntari. Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través del correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de dades o enviant/entregant la vostra sol·licitud a l’adreça a dalt indicada. Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www. aepd.es/reglament/drets/index.html En el cas de no haver obtingut satisfacció en exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

NIVELLS DE SEGURETAT

L’empresa ha implantat les mesures i els mitjans tècnics que estan al seu abast per evitar el mal ús, alteració, pèrdua, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure o protocol segur de transferència d’hipertext) apareix a l’adreça URL d’aquesta web perquè està protegida per un certificat SSL garantint l’enviament segur de les dades recollides als formularis, subscripcions… Els detalls del certificat, per exemple lentitat emissora i el nom corporatiu del propietari del lloc web, es poden veure fent clic al símbol de cadenat de la barra del navegador.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Els proveïdors de l’allotjament del lloc web són prestadors de serveis que podran accedir a les vostres dades per poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma els seus servidors han d’estar ubicats a l’Espai Econòmic Europeu i si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan ubicats a països amb un nivell de protecció adequat i ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades , i en particular, el RGPD.

XARXES SOCIALS

La nostra empresa té presència a diferents mitjans o xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin. El possible tractament de dades dusuaris de xarxes socials que el responsable dugui a terme serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L’empresa recorda que ha de conèixer les polítiques de privadesa dels mitjans o xarxes socials en què estigui registrat per evitar compartir informació no desitjada. Disposa de les configuracions de privadesa i gestió del compte a les xarxes socials per gestionar les preferències de privadesa, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

COOKIES

Al nostre Lloc Web utilitzem una tecnologia anomenada “cookies”. Per a més informació detallada consulta la Política de Cookies. En visualitzar/accedir a través del lloc web a contingut de tercers, com Youtube, Vimeo, RRSS, podeu estar acceptant cookies d’aquests llocs web que no estan dins del nostre control.